PV/LA-ST

De aanpak van rekenproblemen: kruisbestuiving tussen het onderwijs en de logopedische praktijk

20-11-2018
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

Om de rekenproblemen van kinderen uit het lager

onderwijs succesvol aan te pakken is een goede samenwerking

cruciaal. Samen doelen stellen, de geschikte

materialen en werkvormen selecteren en stap voor stap

het kind versterken in zijn rekenkundige vaardigheden: het

zijn maar enkele factoren die de ondersteuning effectief

maken.

Wat vertelt de wetenschap ons over de aanpak van rekenproblemen?

Hoe stellen we een doordacht handelingsplan

op voor deze kinderen, rekening houdend met een

groot aantal beïnvloedende factoren? Hoe kan een leerlijn

wiskunde uit het buitengewoon onderwijs ons inspireren

om nog efficiënter aan de slag te gaan? Wat kan het

nieuwe leerplan wiskunde voor het vrije basisonderwijs

ons bijbrengen? Hoe kunnen we via de integratie van

remediërende en compenserende werkvormen de

gewenste leerdoelen bereiken?

Aan de hand van concrete casussen krijg je antwoorden

op deze vragen. Na deze studiedag ben je in staat om

kinderen met rekenproblemen beter te ondersteunen en

de communicatie tussen alle actoren te versterken.

SPREKERS

• Patsy Van Uytfanghe, leerkracht en beleidsondersteuner

wiskunde

• Ellen Meersschaert, docent Logopedie en Audiologie

Thomas More

DOELGROEP

• Logopedisten en andere geïnteresseerden

Datum en tijd

Dinsdag 20 November 2018
van 09:30 tot 17:00u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 13 November 2018
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 06 November 2018

Programma

Docenten

Prijs

Student: 50,00 EUR

audioloog: 100,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Goethals Greet

Goethals Greet


03/241.08.29

greet.goethals@thomasmore.be