PV/LA-ST

Prosodie en motorische spraakstoornissen

03-05-2019
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

Prosodie omvat de kenmerken van spraak die het niveau

van de individuele spraakklanken overstijgen. We denken

hierbij eerst en vooral aan spreeksnelheid, intonatie, ritme

en frasering van zinnen. Deze aspecten zijn vaak minder

gemakkelijk te beoordelen in de klinische praktijk dan de

uitspraak van klinkers en medeklinkers.

Deze studiedag begint met een beknopte bespreking van

de belangrijkste kenmerken van de Belgisch-Nederlandse

prosodie. We concretiseren de verworven inzichten aan de

hand van enkele praktische oefeningen in het softwarepakket

PRAAT.

Daarna gaan we dieper in op de prosodische kenmerken

van sprekers met motorische spraakstoornissen. Dit leidt

tot klinisch relevante aanbevelingen voor diagnose en

therapie.

Na het volgen van deze studiedag zal je meer kennis en

inzicht hebben om volwassenen met motorische spraakstoornissen

efficiënt en effectief te kunnen onderzoeken

en behandelen.

SPREKER

• prof. dr. Jo Verhoeven, foneticus en docent

Taalkunde Universiteit Antwerpen en Language and

Communicaton Science van City University of London

DOELGROEP

• Logopedisten

Datum en tijd

Vrijdag 03 Mei 2019
van 09:30 tot 16:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 30 April 2019
Annulatie mogelijk tot: Vrijdag 19 April 2019

Programma

Docenten

Prijs

Student: 50,00 EUR

logopedist: 100,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Goethals Greet

Goethals Greet


03/241.08.29

greet.goethals@thomasmore.be