PV/LA-ST

Motiveren van cliënten en hun omgeving: de weg naar gedragsverandering

26-03-2019
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

Zin in een update van je kennis over motivatie en motivatieproblemen?

Op zoek naar concrete tips en richtlijnen

waarmee je aan de slag kan?

In de voormiddag gaan we uitgebreid in op het Stages

of Change-model van Prochaska en DiClimente. Het

model geeft inzicht in de motivatiestadia, vanaf de eerste

vage intentie om te veranderen tot daadwerkelijke actie

en consolidatie. Het model beschrijft de strategieën die

individuen in de opeenvolgende motivatiestadia hanteren

om succesvol naar een volgend stadium te evolueren. De

therapeut kan diezelfde strategieën inzetten op momenten

waarop cliënten laaggemotiveerd zijn. Daarnaast leggen

we ook de link met de zelfdeterminatietheorie van Deci

en Ryan. Beide modellen zijn erg compatibel en inspireren

de praktijk.

In de namiddag reflecteren we over hoe de inzichten uit

het Stages of Change-model en de zelfdeterminatietheorie

zouden kunnen worden geconcretiseerd binnen de eigen

praktijk. Aanvullend oefenen we een aantal belangrijke

vaardigheden uit Motiverende Gespreksvoering van Miller

en Rollnick, een motiverende gespreksstijl die in de

literatuur vaak wordt beschreven als het therapeutische

antwoord op het Stages of Change-model.

Verwacht op deze studiedag geen kookboekrecepten en

pasklare antwoorden. Wel veel stof tot nadenken, inspiratie

en verrijking van je therapeutisch handelen.

SPREKER

• Mark Meersman, docent Logopedie en Audiologie

Thomas More

DOELGROEP

• Logopedisten, audiologen en andere geïnteresseerden

Datum en tijd

Dinsdag 26 Maart 2019
van 09:30 tot 16:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 19 Maart 2019
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 12 Maart 2019

Programma

Docenten

Prijs

Student: 50,00 EUR

logopedist: 100,00 EUR

andere: 100,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Goethals Greet

Goethals Greet


03/241.08.29

greet.goethals@thomasmore.be