TP Studiedag/Lezing

Suïcidepreventie

10-12-2019
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

Beroepsmatig, bijvoorbeeld als hulpverlener, maar ook als leidinggevende, kom je in contact met verschillende personen, wellicht ook vroeg of laat met personen met zelfmoordgedachten. Als je vermoedt dat iemand met deze gedachten zit, dringt de vraag op hoe je hiermee omgaat. Verschillende aspecten over suïcidaliteit en preventie komen in deze lezing aan bod. Vooreerst krijg je zicht op de definities en de belangrijkste cijfers. Dan wordt het suïcidaal proces uitvoerig besproken en kruip je als het ware in de psyché van een suïcidale persoon. Verder leer je welke risicofactoren een rol spelen en sta je stil bij een verklarend model voor suïcidaal gedrag. Tot slot leer je mogelijke signalen herkennen en krijg je handvaten aangereikt bij het omgaan met suïcidale personen: Do’s, Don’ts, bespreekbaar maken, risico inschatting.  

 

Spreker: Jo Tambuyzer, suïcidepreventiewerker bij CGG De Pont.

 

Doelgroep: iedereen die beroepsmatig met deze thematiek in aanraking kan komen.  

 

 

Datum en tijd

Dinsdag 10 December 2019
van 13:00 tot 16:00u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 03 December 2019
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 26 November 2019

Programma

Prijs

Student: 50,00 EUR

student Thomas More: 50,00 EUR

medewerker LA: 50,00 EUR

logopedist: 50,00 EUR

leerkracht: 50,00 EUR

audioloog: 50,00 EUR

verpleegkundige: 50,00 EUR

NKO-arts: 50,00 EUR

NKO-arts Nederland: 50,00 EUR

psychologisch geschoolde: 50,00 EUR

andere: 50,00 EUR

zorgcoördinator: 50,00 EUR

CLB-medewerker: 50,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

BPC leden: 50,00 EUR