TP Studiedag/Lezing

Islamitische visie op psychologische stoornissen

04-06-2020
Thomas More Campus Sanderus - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

Tijdens deze studiedag leren we hoe men vanuit de islam kijkt naar psychische aandoeningen en welke behandelingsvormen gehanteerd worden. We maken kennis met het concept ‘islamic  counseling’ en bekijken of en hoe deze benadering nuttig kan zijn voor de hulpverlening in Vlaanderen. Het voornaamste doel van de namiddag is het leren van elkaars praktijk en het uitwisselen van goede voorbeelden van een passende begeleiding van moslims en moslimgezinnen in Vlaanderen. Dit komt alle cliënten en hun familie ten goede.


Doelgroep: medewerkers uit de geestelijke  gezondheidszorg, opvoeders, leerkrachten, artsen,  verpleegkundigen, maar ook diensthoofden die actief willen nadenken over gepaste hulpverlening aan personen en gezinnen met een  moslimachtergrond, al dan niet uit de migratie.

 

 

Doelgroep

 https://www.thomasmore.be/opleidingen/navorming/permanente-vorming-toegepaste-psychologie/islamitische-visie-op-psychologische-stoornissen

 

Datum en tijd

Donderdag 04 Juni 2020
van 09:30 tot 16:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 31 Maart 2020

Programma

Prijs

verpleegkundige: 100,00 EUR

psychologisch geschoolde: 100,00 EUR

andere: 100,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

Contactpersoon