TP Studiedag/Lezing

Informatiesessie Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk

25-09-2019
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

Informatiesessie Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk

                      

Je wil méér grip op je eigen leven, maar hoe doe je dat?

Hoe kan je meer uitgaan van eigen krachten,

mogelijkheden en verantwoordelijkheden?

En hoe zorg je ervoor dat ook anderen jou begrijpen

en tot actie overgaan wanneer dat voor jou nodig is?

Op moeilijke momenten zijn woorden niet voldoende om je punt te maken.

Dan heb je een concreet plan nodig.

Een plan waarin staat wie wat voor jou kan betekenen op welke ogenblikken.

Een plan dat je opnieuw regie geeft over je eigen leven.

 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg komt het belang van ’herstel’ meer en meer op de voorgrond. Dit houdt in dat men personen perspectief, hoop en ontplooiingskansen wil bieden. Het inzetten van mensen met ervaringskennis gaat hiermee samen en wordt gezien als een succesvolle schakel in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Een methode om door middel van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid herstel te bereiken en te behouden is het Wellness Recovery Action Plan (WRAP®).

 

WRAP is in de VS ontwikkeld door Mary Ellen Copeland (Copeland Centre) voor mensen die psychische ontwrichting ervaren. Het is een baanbrekende en praktische methode waarbij ‘herstel’ en ervaringsdeskundigheid hand in hand gaan. Een meerwaarde van dit actieplan, gericht op herstelontwikkeling, is dat het ontworpen is voor en door mensen die de regie over hun leven willen vergroten, zodat ze zélf hun levensdoelen kunnen bereiken en hun levenskwaliteit kunnen verhogen. Het meest belangrijke aan WRAP is dat het zich richt op datgene wat goed loopt en positief is in iemands leven, voor zichzelf maar ook voor anderen. Dit proces wordt begeleid door ervaringsdeskundigen die een erkende opleiding tot WRAP-begeleider volgden.

 

De stuurgroep WRAP Vlaanderen staat in voor de modelgetrouwe verspreiding van deze methode in Vlaanderen en is een partnerschap tussen Thomas More Hogeschool, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, UGent, APZ St. Hiëronymus en de Vlaamse advanced level WRAP-facilitatoren.

 

 

Informatiesessie Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk

 

Een eerste onderdeel van het opleidingstraject is het volgen van de informatiesessie. Tijdens deze informatiesessie, krijg je een toelichting van de principes waarop WRAP steunt en hoe een opleidingstraject is opgebouwd. Het volledige programma ontvangt u bij inschrijving.

 

Sprekers:

Rona McBrierty (UK) – internationale mentor implementatietrajecten WRAP, Copeland Centre (USA), Rona’s uiteenzetting is in het Engels.

Sara Vermeire – ervaringswerker APZ St. Hiëronymus St. Niklaas, WRAP advanced level facilitator

Geert Teck – ervaringswerker, WRAP advanced level facilitator

Geert Van Reusel – lector Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen

Natalie Aga – lector en onderzoeker Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen, WRAP-facilitator

 

Doelgroep:

Deze informatiesessie staat open voor iedereen.

 

 

Datum en tijd

Woensdag 25 September 2019
van 09:00 tot 12:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 10 September 2019
Annulatie mogelijk tot: Woensdag 11 September 2019

Programma

Prijs

leerkracht: 15,00 EUR

psychologisch geschoolde: 15,00 EUR

andere: 15,00 EUR

zorgcoördinator: 15,00 EUR

CLB-medewerker: 15,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

BPC leden: 15,00 EUR

Organisator

Campus Sanderus More Hogeschool

Campus Sanderus More Hogeschool


Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Campus Sanderus More Hogeschool

Campus Sanderus More Hogeschool


Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be