TP Training

Facilitatortraining: Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk

13-05-2020
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

Je wil méér grip op je eigen leven, maar hoe doe je dat?

Hoe kan je meer uitgaan van eigen krachten,

mogelijkheden en verantwoordelijkheden?

En hoe zorg je ervoor dat ook anderen jou begrijpen

en tot actie overgaan wanneer dat voor jou nodig is?

Op moeilijke momenten zijn woorden niet voldoende om je punt te maken.

Dan heb je een concreet plan nodig.

Een plan waarin staat wie wat voor jou kan betekenen op welke ogenblikken.

Een plan dat je opnieuw regie geeft over je eigen leven.

 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg komt het belang van ’herstel’ meer en meer op de voorgrond. Dit houdt in dat men personen perspectief, hoop en ontplooiingskansen wil bieden. Het inzetten van mensen met ervaringskennis gaat hiermee samen en wordt gezien als een succesvolle schakel in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Een methode om door middel van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid herstel te bereiken en te behouden is het Wellness Recovery Action Plan (WRAP®).

 

WRAP is in de VS ontwikkeld door Mary Ellen Copeland (Copeland Centre) voor mensen die psychische ontwrichting ervaren. Het is een baanbrekende en praktische methode waarbij ‘herstel’ en ervaringsdeskundigheid hand in hand gaan. Een meerwaarde van dit actieplan, gericht op herstelontwikkeling, is dat het ontworpen is voor en door mensen die de regie over hun leven willen vergroten, zodat ze zélf hun levensdoelen kunnen bereiken en hun levenskwaliteit kunnen verhogen. Het meest belangrijke aan WRAP is dat het zich richt op datgene wat goed loopt en positief is in iemands leven, voor zichzelf maar ook voor anderen. Dit proces wordt begeleid door ervaringsdeskundigen die een erkende opleiding tot WRAP-begeleider volgden.

 

De stuurgroep WRAP Vlaanderen staat in voor de modelgetrouwe verspreiding van deze methode in Vlaanderen en is een partnerschap tussen Thomas More Hogeschool, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, UGent, APZ St. Hiëronymus en de Vlaamse advanced level WRAP-facilitatoren.

Om zelf WRAP-groepen te ondersteunen en anderen te helpen bij het ontwikkelen van hun WRAP, kan je deelnemen aan een facilitatortraining. Tijdens deze facilitatortraining leer je om op een ervaringsgerichte manier een leeromgeving te creëren, gebaseerd op wederkerigheid en op krachten van mensen. Je kan op een actieve manier bijdragen aan interactieve leermomenten en je leert hoe je je eigen ervaringen met WRAP kan inschakelen als leermethode. Je kan deelnemen als je de basisprincipes van WRAP beheerst en als je kennis hebt van de verschillende delen van WRAP.

 

Na het behalen van een certificaat, ondersteun je WRAP-groepen telkens in duo met een collega-facilitator, woon je intervisiemomenten bij en volg je een tweejaarlijkse opfrissingscursus.

 

Trainers:                 

Sara Vermeire – ervaringswerker APZ St. Hiëronymus St. Niklaas, WRAP advanced level facilitator

Geert Teck – ervaringswerker, WRAP advanced level facilitator

 

Doelgroep:

Iedereen die reeds een certificaat behaalde van de basistraining WRAP, die een WRAP heeft ontwikkeld en zich eigen heeft gemaakt.  

 

 

Datum en tijd

Woensdag 13 Mei 2020
van 09:00 tot 16:30u.

Donderdag 14 Mei 2020
van 09:00 tot 16:30u.

Vrijdag 15 Mei 2020
van 09:00 tot 16:30u.

Maandag 18 Mei 2020
van 09:00 tot 16:30u.

Dinsdag 19 Mei 2020
van 09:00 tot 16:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 10 September 2019
Annulatie mogelijk tot: Woensdag 29 April 2020

Programma

Woensdag 13 Mei 2020
van 09:00-16:30
9:00 - 16:30
Facilitatortraining Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk
Donderdag 14 Mei 2020
van 09:00-16:30
9:00 - 16:30
Facilitatortraining Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk
Vrijdag 15 Mei 2020
van 09:00-16:30
9:00 - 16:30
Facilitatortraining Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk
Maandag 18 Mei 2020
van 09:00-16:30
9:00 - 16:30
Facilitatortraining Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk
Dinsdag 19 Mei 2020
van 09:00-16:30
9:00 - 16:30
Facilitatortraining Wellness Recovery Action Plan (WRAP®): Herstel van paradigma naar praktijk

Prijs

psychologisch geschoolde: 800,00 EUR

andere: 800,00 EUR

Organisator

Campus Sanderus More Hogeschool

Campus Sanderus More Hogeschool


Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Campus Sanderus More Hogeschool

Campus Sanderus More Hogeschool


Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be