TP Studiedag/Lezing

Bemiddelen tijdens het peripartum

04-05-2021
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

BEMIDDELEN TIJDENS HET PERIPARTUM

 

Deze vorming kan gevolgd worden door professionals die als familiaal bemiddelaar aan de slag zijn.

 

Het krijgen van kinderen is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van vele mensen. Deze periode gaat gepaard met talloze beslissingen die dienen genomen te worden en veel potentiële conflicten tussen partners en/of andere familieleden. Tijdens deze vorming zal worden stilgestaan bij de periode vanaf de kinderwens tot één jaar na de geboorte. 

 

In de periode van het peripartum zijn alle betrokken partijen extra kwetsbaar, maar in het bijzonder de vrouw. Een bemiddelingstraject dat wordt opgestart tijdens deze periode zal dan ook rekening dienen te houden met deze verhoogde kwetsbaarheid, alsook met de emotionele en cognitieve veranderingen die er bij de betrokkenen plaatsvinden.

 

Het belang van het inzetten van bemiddeling in het peripartum kan worden aangetoond aan de hand van enkele cijfers die reeds een licht werpen over wat er tijdens deze vorming behandeld zal worden.

 

-        Bij 30% van de Vlamingen zijn er vragen, twijfels en bezorgheden rond een kinderwens en is er hierover tussen beide partners sprake van onenigheid.

-        Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 zwangerschappen ongepland is en dat partners van mening kunnen verschillen over de verderzetting van deze zwangerschap. Ook het effect van prenatale diagnostiek (de zogenaamde NIPT-test) wordt hierbij besproken.

-        In Vlaanderen kampen jaarlijks zo’n 6 800 tot 13 000 moeders met een postnatale depressie. Een veel groter aantal ervaart deze periode als moeilijk en stresserend wat effect heeft op de relatie. Deze koppels maken dus een zware periode door waarin de vraag gesteld kan worden of men de relatie wel wil verder zetten of hoe deze periode aan te pakken.

-        Iedere vrouw ondergaat tijdelijke, maar ook blijvende, veranderingen op vlak van cognitie (geheugen, concentratie, inlevingsvermogen, IQ) in het peripartum.

 

Na het volgen van deze vorming zullen deelnemers op de hoogte zijn van een aantal belangrijke veranderingen en uitdagingen in het peripartum, alsook bewust zijn van het feit dat de gesprekstechnieken die doorgaans gebruikt worden tijdens een bemiddeling deels aangepast dienen te worden in de periode van het peripartum.

 

Spreker

Dr. Dagmar Versmissen, psycholoog, docent bij Thomas More Antwerpen Toegepaste Psychologie en zelf familiaal bemiddelaar.

 

Doelgroep

Bemiddelaars in het kader van verplichte navorming of andere professionals die te maken krijgen met deze problematiek, zoals psychologisch en pedagogisch geschoolden, opvoeders en hulpverleners.

 

Datum en tijd

Dinsdag 04 Mei 2021
van 09:30 tot 13:00u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 27 April 2021
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 20 April 2021

Programma

Prijs

andere: 50,00 EUR

audioloog: 50,00 EUR

BPC leden: 50,00 EUR

CLB-medewerker: 50,00 EUR

leerkracht: 50,00 EUR

logopedist: 50,00 EUR

medewerker LA: 50,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

NKO-arts: 50,00 EUR

NKO-arts Nederland: 50,00 EUR

psychologisch geschoolde: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR

student Thomas More: 50,00 EUR

verpleegkundige: 50,00 EUR

zorgcoördinator: 50,00 EUR

Organisator

More Hogeschool Thomas

More Hogeschool Thomas

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Stieven Rottier

Stieven Rottier

+3234324040

stieven.rottier@thomasmore.be