TP Studiedag/Lezing

Suïcidepreventie (Lezing)

17-11-2020
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

SUÏCIDEPREVENTIE

 

Suïcidaliteit vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 à 6 mensen door zelfmoord en zijn er meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen.

In deze vorming van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg wordt stilgestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

 

Verwacht een algeheel interactieve vormingsdag bestaande uit een module in de voormiddag waar epidemiologie en theoretische kaders aan bod komen. Handvatten m.b.t. de omgang met suïcidaliteit worden tevens aangereikt. In de namiddag wordt in kleinere groep verder ingezoomd op concrete gespreksvoering, inoefening en uitwisseling van ervaringen.

 

Trainers

  • Jolien Mertens, suïcidepreventiewerker bij CGG Andante.
  • Jo Tambuyzer, suïcidepreventiewerker bij CGG De Pont.

 

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig met deze thematiek in aanraking kan komen.

 

Praktisch

Je kan je inschrijven voor de volledige vormingsdag waarbij je in de namiddag interactief te werk gaat of je kan enkel opteren voor het voormiddagdeel waarbij de nadruk ligt op theorie- en kennisuitwisseling.

 

Datum en tijd

Dinsdag 17 November 2020
van 09:30 tot 12:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 10 November 2020
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 03 November 2020

Programma

Prijs

andere: 50,00 EUR

audioloog: 50,00 EUR

BPC leden: 50,00 EUR

CLB-medewerker: 50,00 EUR

leerkracht: 50,00 EUR

logopedist: 50,00 EUR

medewerker LA: 50,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

NKO-arts: 50,00 EUR

NKO-arts Nederland: 50,00 EUR

psychologisch geschoolde: 50,00 EUR

Student: 50,00 EUR

student Thomas More: 50,00 EUR

verpleegkundige: 50,00 EUR

zorgcoördinator: 50,00 EUR

Organisator

More Hogeschool Thomas

More Hogeschool Thomas

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

Stieven Rottier

Stieven Rottier

+3234324040

stieven.rottier@thomasmore.be