Opleiding

Emotiegericht counselen

05-05-2022
Thomas More Hogeschool - Molenstraat 8 (Campus Sanderus) - 2018 Antwerpen

EMOTIEGERICHT COUNSELEN

 

In een context van psychosociale hulpverlening is onze manier van denken, voelen of doen vaak het onderwerp van aandacht. Het doel van deze hulpverlening heeft steeds op één of ander manier het welzijn van de hulpvrager en diens persoonlijke groei voor ogen. Het kader van waaruit deze hulp gebeurt, kan echter sterk verschillen in de mate waarin het inzet op gedragsverandering (bv: vaardigheidstrainingen), verandering van denken (bv: psycho-educatie) of de rol van emoties.

 

De workshop gaat volop in op de laatste pijler en vertrekt vanuit het belang van emoties voor ons menselijk welzijn en onze kansen tot groei. Uit het lijvige onderzoeksdomein rond emoties van de laatste decennia blijkt immers de wezenlijke rol die emoties hebben op ons denken, ons handelen, onze besluitvorming, onze relaties, enz… Bovendien blijkt uit dit onderzoek hoe nauw emoties verbonden zijn met onze fundamentele behoeften, wat hen tot een belangrijke bron van persoonlijke informatie en oriëntatie maakt.

 

De workshop wil de deelnemers een dieper inzicht geven in het belang en de werkzaamheid van emoties, wil handvatten bieden voor diagnostiek van beleving en emoties, en een theoretisch kader om in gespreksvoering met emoties aan de slag te gaan. (eerste dagdeel)  

Bovendien wordt er ingegaan op het niveau van de dagelijkse praktijk als hulpverlener. Er wordt aandacht geschonken aan gespreksvaardigheden en methodieken om met hulpvragers in verscheidene settings rond emoties aan de slag te gaan. Deze vaardigheden worden in de workshop op basis van casuïstiek of persoonlijk materiaal verder ingeoefend. (tweede dagdeel)  

 

Deelnemers zullen kennis maken met enkele principes rond emotiegericht werken, gebaseerd op Emotion Focused Therapy (Greenberg et al.) Bovendien komt aan bod hoe deze ideeën vruchtbaar kunnen worden geïntegreerd in de praktijk van verschillende vormen van psychosociale hulpverlening. Tenslotte wordt ook een zicht gegeven op de manier waarop dit kader een bron is geweest voor het ontwikkelen van preventieve programma’s rond emotionele vaardigheden, zoals die o.m. werden uitgewerkt voor kinderen, leerkrachten en ouders (Gottman et al., 1996).   

 

Trainer

Kristof Stappers, psycholoog/psychotherapeut en docent bij Thomas More Antwerpen Toegepaste Psychologie.

 

Doelgroep

Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden, opvoeders, hulpverleners, zorgcoördinatoren en CLB-medewerkers.

 

Praktisch

  • Type vorming | Workshop
  • Datum | do. 5 mei 2022
  • Uur | 09u30 – 16u30
  • Groepsgrootte | max. 30
  • Prijs | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Inschrijven | Je kan online inschrijven tot do. 28 april 2022.

 

Datum en tijd

donderdag 05 mei 2022
09:30 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: donderdag 28 april 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: donderdag 21 april 2022 (23:59)

Programma

Prijs

andere: 100,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

Organisator

More Hogeschool Thomas

More Hogeschool Thomas

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

More Hogeschool Thomas

More Hogeschool Thomas

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be
Stieven Rottier

Stieven Rottier

+3234324040

stieven.rottier@thomasmore.be