Opleiding

Kwaliteit en deontologie in bemiddeling

28-10-2022
Thomas More Hogeschool - Lange Ridderstraat 44 (Campus Kruidtuin) - 2800 Mechelen

Kwaliteit en deontologie in bemiddeling  

  

Een bemiddelaar is niet alleen een gespreksbegeleider en een dienstverlener, de bemiddelaar geeft ook menselijke bijstand. De combinatie hiervan geeft kleur en kwaliteit aan je bemiddelingsgesprekken. Voor het authentiek uitoefenen van je opdracht als bemiddelaar, volstaat een grondige kennis van de deontologische regels meestal niet.  

  

In deze navorming reflecteren we niet alleen over de deontologische code (en het bemiddelingsprotocol) maar ook over het inbrengen van persoonlijke eigenschappen. We bekijken hoe jij authentiek menselijke bijstand kan bieden. Je wordt uitgenodigd om op zoek te gaan naar de accenten die jij wil leggen in je bemiddelingswerk. Het doel van de navorming is om, binnen de voorgeschreven deontologie, je eigen werkhouding verder vorm te geven en te reflecteren over de kwaliteit die jij als bemiddelaar bieden kan.  

  

De navorming kent de volgende dagindeling; 

  

09u30 - 10u00 | Deontologie en ethiek 

10u00 - 12u30 | Deontologische code bemiddelaars 

Bemiddelingsprotocol  

Reflectie over persoonlijke invulling van de code 

PAUZE 

13u00 - 15u30 | Authentiek werken als bemiddelaar  

Reflectie over persoonlijke kenmerken 

15u30 - 16u30 | Toekomstgericht persoonlijke accenten als bemiddelaar 

  

De erkenning voor deze opleiding door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) is in aanvraag. 

Bij erkenning zal onderstaande tekst gelden:  

Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) ten belope van 6 uur. De FBC verleent tevens aan Thomas More Hogeschool de erkenning als erkend opleidingscentrum door de FBC. 

 

Praktische informatie 

Locatie  

Campus Kruidtuin Mechelen 

Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen 

  

Trainer 

Barbara Brandhof, erkend familiaal bemiddelaar. 

  

Doelgroep 

Erkende familiaal bemiddelaars en bemiddelaars in opleiding  

  

Praktisch 

 Type vorming | workshop 

Datum | vrij. 14 okt. 2022  

Uur | 09u30 – 16u30 

Groepsgrootte | 10 à 20 deelnemers  

Prijs | € 150 (incl. broodjeslunch)  

Inschrijven | Je kan online inschrijven tot vrij. 7 okt. 2022  

Datum en tijd

vrijdag 28 oktober 2022
09:30 ⇾ 16:30

Einde inschrijvingen: vrijdag 21 oktober 2022 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: vrijdag 14 oktober 2022 (23:59)

Programma

Prijs

andere: 150,00 EUR

medewerker TP TM: 0,00 EUR

Organisator

More Hogeschool Thomas

More Hogeschool Thomas

+3234321932

pv.tp@thomasmore.be

Contactpersoon

More Hogeschool Campus Sanderus

More Hogeschool Campus Sanderus

Campus Sanderus

pv.tp@thomasmore.be